Om TUF

Historik

I Sverige finns ca 50 000 turkar av vilka ungefär hälften är ungdomar mellan 7-25 år. De flesta invandrade till Sverige under 60 -och 70-talet i hopp om att tjäna ihop tillräckligt mycket för att en dag återvända till Turkiet. Men nu börjar den tredje generationen turkiska ungdomar växa upp i Sverige. Samhällsklimatet och arbetsmarknaden är inte längre densamma. Situationen har förändrats på både gott och ont. Förr fanns det gott om jobb, idag är det desto svårare att hitta ett fast arbete, men däremot har möjligheterna och viljan att studera utvecklats i en positiv riktning bland turkiska ungdomar.

Turkiska Ungdomsförbundet (TUF) bildades 1983 som en kommitté under Turkiska Riksförbundet med utgångspunkten att samla turkiska ungdomar under ett tak. Sedan 1995 är TUF en självständig organisation som idag (2020) består av närmare 5000 medlemmar och 28 föreningar från 7 regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping, Jönköping och Uppsala.

Mål & Strategi

TUFs mål är på kort sikt:

 • Bli ett starkare förbund med hjälp av våra lokala föreningar och medlemmar.
 • Gradvis öka antalet medlemmar på såväl lokal som riksnivå.
 • Arbeta för våra ungdomsorganisationers självständighet.
 • Ha aktiva och driftiga arbetsgrupper.
 • Öka de kulturella aktiviteterna.
 • Öka intresset för politiskt arbete bland turkiska ungdomar.
 • Öka turkiska ungdomars kunskap om organisationslivet i Sverige.

På lång sikt:

 • Stärka Nordisk Turkiska Ungdomsförbundet (NTUF).
 • Stärka vårt inflytande i Sverige och Turkiet.
 • Bilda ett större nätverk genom att finna nya och fler samarbetspartners i Europa.
 • Främja aktiviteter såsom sommarskolor och lägerverksamhet.
 • Inom 10 år bilda Europeisk Turkiska Ungdomsförbundet (ETUF).

Strategi

 • Genomföra fler aktiviteter inom bl.a. idrott, kultur, media och ledarskap.
 • Informera om TUF: s verksamhet i skolor och våra lokala föreningar.
 • Öka och stärka kommunikationen med medlemmar, föreningar och samarbetspartners som t ex ABF, Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).
 • Uppmuntra turkiska ungdomar att bli aktiva i politiska organisationer. Starta nya projekt.
 • Belöna aktiva och ambitiösa ungdomar.

Syfte & Vision

Syfte

Vår uppgift är att, i hela landet, samla turkiska barn och ungdomar till en meningsfull och stimulerande verksamhet. Vi ska främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Vi ska värna om alla människors rätt att fritt utöva samt utveckla sin kultur och samtidigt främja turkiska ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet.

Vision

Vår vision är att bli en av de bästa organisationerna i Europa på att ta fram integrationsfrämjande metoder och åtgärder.

Euroturk

Första numret av Turkiska ungdomsförbundets tidning, Euroturk, kom ut sommaren 1999. TUF hade stora mål och en massa visioner med den efterlängtade Euroturk. Syften och argumenten för att skapa Euroturk var många, framförallt skulle tidningen täcka det behov som fanns hos svensk-turkiska ungdomar. Inslagen skulle vara av det slag att läsaren, främst den turkiska ungdomen, skulle känna igen sig och kunna identifiera sig med innehållet. 

Läs mer om Euroturk

Meny